Hem

Sätt ditt budskap på dagordningen

Agenda


av latin, agere – handla, verka

 ag.enda [-en´da] dagordning


Agenda Media AB är specialiserat på redaktionell kommunikation. Vi skapar bilagor som distribueras digitalt eller via de största dagstidningarna i Sverige.

Att använda redaktionell kommunikation innebär att ett budskap förmedlas på ett trovärdigt sätt genom nyheter, reportage, krönikor och debattartiklar.

CoverFlow 2.0 | Addy Osmani @blarnee.com
Blarnee Web Development Magazine

Våra kunderVåra kunder är företag, myndigheter, organisationer, kommuner, universitet m.fl. Genom ett skräddarsytt budskap i rätt kanal hjälper vi kunden att kommunicera med sin målgrupp och stärka sitt varumärke.

Kontakta oss så kan vi berätta mer hur vi arbetar. Om ni vill kommer vi ut och besöker er på plats.

Ditt budskap på dagordningenVi har lösningar både på print och digitalt. Allt fler väljer att komplettera utgivningar med olika digitala lösningar för att fånga läsarna där de är. Vi har olika plattformar beroende på vart du vill synas och kompletterar digitalt beroende på målgrupp och räckvidd.

Copyright © 2015 Agenda Media AB. All Rights Reserved.